Just Do It
 شعرهای جدید

اینم شعرهای جدیدم :

 

(( شب ))

 

شب است و سكوت

سايه ها در هم گم شده اند

حتي سياهي نيز به خواب رفته!

گوش ها را كه تيز كني

صداي پاي مسافران را مي شنوي

آري

مسافران مي روند

در حالي كه ريگي از شب

هنوز به كفششان مانده است ...


(( شعله ي عشق ))

 

با نگاه معصومت

در من شعله ي عشق افكندي و رفتي

دريغ!

من نفت هستم ...


(( انديشه ))

 

به يك زندان خوب مي انديشم

آزادي حق زيبايي نيست!

به يك تابوت ناب مي انديشم

مي خواهم متفاوت به خواب روم!

به يك نوشيدني داغ مي انديشم!

در اين سرما عجيب مي چسبد

بغض گلوي چشم هايم را گرفته

به يك دامن پاك مي انديشم

براي اشك ريختن ...


(( طريقت عاشقي ))

 

عاشق چشم و ابرويت نبودم

كه هوس ابرويي ديگر

مرا تا فراموشيت نامرد كند

عاشق شب گيسويت نبودم

كه نسيم عطر گيسويي ديگر

زمام عشقت را از وجودم بربايد

قلب شفاف توست

كه برايم زيباست ...


(( مديون توام ))

 

هر تپش نبض را مديون توام

اين هستي نغز را مديون توام

غير از تو خدا باز مديون توام

اين باور سبز را مديون توام


(( زيبايي حقيقي ))


آه چه زيباست پروانه وار مردن

باختن جان ولي در عشق بردن

آه چه زيباست دل به شعله سپردن

رفتن و پر كشيدن تا مرز مردن

|+| نوشته شده توسط عماد در دوشنبه یازدهم مهر ۱۳۸۴  |
 
 
بالا